ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

TH80011
ราคาสมาชิก : 1200 บาท
ราคาขายปลีก : 1300 บาท
PV : 6

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
Link Care Blood Glucose Meter
การตั้งเวลาและวันที่
มิเตอร์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใส่แบตเตอรี่ตั้งเวลาและวันที่ ที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะเริ่มการทดสอบ
วิธีการใช้
1.ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วใส่แบตเตอรี่ CR2032 (3V) ลงในช่องใส่แบตเตอรี่
2.มิเตอจะเปิดโดยอัตโนมัติและปีจะกระพริบ กดปุ่ม S เพื่อตั้งปี
3.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าเดือน เดือนจะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งค่าเดือน
4.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าวันที่ วันที่จะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งค่าวันที่
5.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าชั่วโมง ชั่วโมงจะกระพริบ จากนั้นให้กดปุ่ม S เพื่อตั้งชั่วโมง
6.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่านาที นาทีจะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งนาที
7.หลังจากตั้ง นาที เครื่องวัดจะดับอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 15 นาที
การเก็บรักษาและบำรุงรักษา
-ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 2 เดือน ขึ้นไป
-ไม่ให้เครื่องสัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวทุกชนิด.
-ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูง- ต่ำ เกินไป , ความชื่นที่สูง-ต่ำเกินไป ไม่ให้โดนแสงแดดละปราศจากที่ที่มีฝุ่น
-ไม่ควรแยก หรือ แกะเครื่องออกจากกัน
-ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง. ๆ จากที่สูง

10 other products in the same category: