ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดความดัน

TH80009
ราคาสมาชิก : 1700 บาท
ราคาขายปลีก : 1800 บาท
PV : 8


ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดความดัน
Link Care Blood Pressure Monitor
วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันรุ่น DX-B1
1.นำแบตเตอรี่ทั้งสี่ก้อนใส่ลงในช่องด้านหลังของเครื่อง
2.นำท่ออากาศที่อยู่แผ่นรัดแขนเสียบเข้ากับรูเสียบของเครื่องด้านซ้ายมือ
3.การตั้งเวลาของเครื่องรุ่น DX-B1
-กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะมีตัวเลขกระพริบ (แสดงปี)
ขึ้น โดยกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFFเพื่อทำการตั้งปี เสร็จแล้วกดปุ่ม
MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกปีที่ตั้งไว้
-จากนั้นจะมีเลขกระพริบขึ้นมา เป็น เดือน และวัน ให้ตั้งเดือน ก่อนโดนกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFF เพื่อทำการตั้งเวลาเสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้งและทำการตั้งวันโดยกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFF เพื่อทำการตั้งเวลาเสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกเดือนและวันที่ตั้งไว้
-จากนั้นมีเลขกระพริบ ขึ้นมา เป็นการตั้งค่าเวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม ON/OFFเพื่อทำการตั้งเวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกเวลาที่ตั้งไว้
-การตั้งค่าของเครื่อง จะทำ 3 อย่าง ได้แก่ ปี, เดือน / วัน และเวลา
4.วิธีการสวมแผ่นรัดแขน
- ดึงแขนเสื้อขึ้นให้อยู่เหนือต้นแขน (ห้ามสวมแผ่นรัดแขนทับเสื้อที่หนา )
-หงายมือ วางบนโต๊ะ สอดแขนเข้าไป ในแผ่นรัดแขนให้อยู่เหนือข้อพับประมาน 2-3 เซนติเมตร ให้สายอยู่ด้านบนที่เราหงายแขน สายจะต้องอยู่กึ่งกลางแขน
-รัดผ้าให้แน่น
5.วิธีการตรวจวัด
-กดปุ่ม ON /OFF เพื่อเปิดการใช้งานหน้าจอแสดงผลจะขึ้นคำว่า. P
-หน้าจอแสดงผลจะมีตัวเลขขึ้นโชว์ และเมื่อวัดเสร็จแผ่นรัดแขน จะมีลมปล่อยเพื่อทำการคลายตัวของการ บีบแขน. และหน้าจอจะแสดงค่าการวัดโดยมีตัวเลขบอกชัดเจน
6. ฟังก์ชั่นของเครื่องรุ่น. DX-B1
-สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ถึง 99 ครั้ง
7.วิธีตรวจเช็คการบันทึกข้อมูลของการวัด
-กดปุ่ม MEMORY ครั้ง หน้าจอจะแสดงผลการวัดครั้งที่ผ่านมา
-เมื่อบันทึกครบ 99 ครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกครั้งใหม่โดยอัตโนมัติ
8.การดูแลและบำรุงรักษา
-แผ่นรัดแขน (arm cuff ) ไม่ควรพับเก็บให้แน่นเกิดไป
-ไม่ควรซักทำความสะอาด แผ่นรัดแขน (arm cuff )
-เช็คทำความสะอาดเครื่องวัดความดันด้วยผ้าที่สะอาด นิ่ม และแห้ง
-ไม่ควรให้เครื่องวัดความดันและแผ่นรัดแขน สัมผัสกับน้ำ
-ไม่ควรเก็บไว้ที่อุหภูมิสูงและต่ำ รวมไปถึงพื้นที่ที่มีความชื่นมาก
-ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง ๆ จากที่สูง
-ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป