แบตเตอรี่สำรอง 10000 Mah ชาร์จเร็ว 2.1A รองรับการชาร์จแบบไร้สาย (Wireless)

TH80001
ราคาสมาชิก : 750 บาท
ราคาขายปลีก : 850 บาท
PV : 3

แบตเตอรี่สำรอง 1000 Man ชาร์จเร็ว 2.1A รองรับการชาร์จแบบไร้สาย (Wireless )

มีรับประกัน 1ปี กรณีอะไหล่ภายในชำรุด
(เก็บใบเสร็จไว้เป็นตัวรับประกันสินค้า)