ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 : 50กก. / 60กระสอบ

TH40100
ราคาสมาชิก : 53400 บาท
ราคาขายปลีก : 0 บาท
PV : 53