ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0 : 50กก. / 60กระสอบ

TH40093
ราคาสมาชิก : 61200 บาท
ราคาขายปลีก : 0 บาท
PV : 30