อาเมซซี่ กรีนท พลัส ฮิวมิค แอซิด ชนิดผง 50ก.

TH40001
ราคาสมาชิก : 890 บาท
ราคาขายปลีก : 1050 บาท
PV : 148

อาเมสซี่ กรีนท พลัส
Amazie Green Plus

คุณสมบัติสินค้า
สารปรับปรุงดิน
ฮิวมิค แอซิด ชนิดผง
สารฮิวมิค จากแร่ลีโอนาไดต์ มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัฟเฟอร์ มีคุณสมบัติที่ดีต่อพืชดังนี้
-ช่วยปรับสมดุลภายในดิน ลดค่าความเป็นกรด ลดเชื่อรา ลดแบคทีเรีย และลดสารพิษตกค้างในดิน
-ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพหน้าดินที่แข็ง ,เหนียว ,ให้ร่วนซุยมาหยิ่งขึ้น
-ช่วยคงความชุ่มชื่น ช่วยชะลอการระเหยของน้ำภายในดิน ดินอุ้มน้ำ ส่งผลให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น
-ช่วยทำให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหาร สารอินทรีย์ในดินได้ดียิ่งขึ้น
-ช่วยเติมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช และเป็นตัวเชื่อมประสานธาตุอาหารเข้าด้วยกัน
-ช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนภายในเซลล์พืช ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เป็นสาร ออร์แกนิค ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
ปริมาณ
อัตราการใช้
1.การใช้ปรับสภาพดิน ใช้แบบเข้มข้น ให้ละลาย 1:5
(1ช้อนตวง ต่อน้ำ 5 ลิตร ราดลงพื้นดิน)
2.การใช้เพื่อการฉีดพ่นทางใบ ให้ละลาย 1:20
(1ช้อนตวง ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นทางใบ)
3.การผสมหว่านคลุกรวมกับปุ๋ยเม็ด อัตราส่วน
ปุ๋ยเม็ด 100 กิโลกรัม /อาเมสซี่ กรีนท พลัส1กระปุก
เลข อ.ย.
ข้อควรระวัง 1.ห้ามรับประทาน 2.อย่าเก็บไว้ในที่ชื้น