เปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตไทย ก้าวเข้าสู้น่านน้ำใหม่ของทวีปแอฟริกา