Product

แบตเตอรี่สำรอง 10000 Mah ชาร์จเร็ว 2.1A รองรับการชาร์จแบบไร้สาย (Wireless)

750 บาท

แบตเตอรี่สำรอง 1000 Man ชาร์จเร็ว 2.1A รองรับการชาร์จแบบไร้สาย (Wireless ) มีรับประกัน 1ปี กรณีอะไหล่ภายในชำรุด (เก็บใบเสร็จไว้เป็นตัวรับประกันสินค้า)

แบตเตอรี่สำรอง 13800 mAh

650 บาท

แบตเตอรี่สำรอง 13800 Mah มีรับประกัน 1ปี กรณีอะไหล่ภายในชำรุด (เก็บใบเสร็จไว้เป็นตัวรับประกันสินค้า)

สายชาร์จเร็ว 2.1A แบบ 3 หัว LV-S18

150 บาท

สายชาร์จเร็ว 2.1A แบบ 3 หัว LV-S18 มีรับประกัน 1ปี กรณีอะไหล่ภายในชำรุด (เก็บใบเสร็จไว้เป็นตัวรับประกันสินค้า)

Stero Music Earphone หูฟังโทรศัพท์ P18

90 บาท

Stero Music Earphone หูฟังโทรศัพท์ P18 มีรับประกัน 1ปี กรณีอะไหล่ภายในชำรุด (เก็บใบเสร็จไว้เป็นตัวรับประกันสินค้า)

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดความดัน

1700 บาท

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดความดัน Link Care Blood Pressure Monitor วิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันรุ่น DX-B1 1.นำแบตเตอรี่ทั้งสี่ก้อนใส่ลงในช่องด้านหลังของเครื่อง 2.นำท่ออากาศที่อยู่แผ่นรัดแขนเสียบเข้ากับรูเสียบของเครื่องด้านซ้ายมือ 3.การตั้งเวลาของเครื่องรุ่น DX-B1 -กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะมีตัวเลขกระพริบ (แสดงปี) ขึ้น โดยกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFFเพื่อทำการตั้งปี เสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกปีที่ตั้งไว้ -จากนั้นจะมีเลขกระพริบขึ้นมา เป็น เดือน และวัน ให้ตั้งเดือน ก่อนโดนกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFF เพื่อทำการตั้งเวลาเสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้งและทำการตั้งวันโดยกดเปลี่ยน ตัวเลข ใช้ปุ่ม ON/OFF เพื่อทำการตั้งเวลาเสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกเดือนและวันที่ตั้งไว้ -จากนั้นมีเลขกระพริบ ขึ้นมา เป็นการตั้งค่าเวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม ON/OFFเพื่อทำการตั้งเวลา เสร็จแล้วกดปุ่ม MEMORY อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกเวลาที่ตั้งไว้ -การตั้งค่าของเครื่อง จะทำ 3 อย่าง ได้แก่ ปี, เดือน / วัน และเวลา 4.วิธีการสวมแผ่นรัดแขน - ดึงแขนเสื้อขึ้นให้อยู่เหนือต้นแขน (ห้ามสวมแผ่นรัดแขนทับเสื้อที่หนา ) -หงายมือ วางบนโต๊ะ สอดแขนเข้าไป ในแผ่นรัดแขนให้อยู่เหนือข้อพับประมาน 2-3 เซนติเมตร ให้สายอยู่ด้านบนที่เราหงายแขน สายจะต้องอยู่กึ่งกลางแขน -รัดผ้าให้แน่น 5.วิธีการตรวจวัด -กดปุ่ม ON /OFF เพื่อเปิดการใช้งานหน้าจอแสดงผลจะขึ้นคำว่า. P -หน้าจอแสดงผลจะมีตัวเลขขึ้นโชว์ และเมื่อวัดเสร็จแผ่นรัดแขน จะมีลมปล่อยเพื่อทำการคลายตัวของการ บีบแขน. และหน้าจอจะแสดงค่าการวัดโดยมีตัวเลขบอกชัดเจน 6. ฟังก์ชั่นของเครื่องรุ่น. DX-B1 -สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ถึง 99 ครั้ง 7.วิธีตรวจเช็คการบันทึกข้อมูลของการวัด -กดปุ่ม MEMORY ครั้ง หน้าจอจะแสดงผลการวัดครั้งที่ผ่านมา -เมื่อบันทึกครบ 99 ครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกครั้งใหม่โดยอัตโนมัติ 8.การดูแลและบำรุงรักษา -แผ่นรัดแขน (arm cuff ) ไม่ควรพับเก็บให้แน่นเกิดไป -ไม่ควรซักทำความสะอาด แผ่นรัดแขน (arm cuff ) -เช็คทำความสะอาดเครื่องวัดความดันด้วยผ้าที่สะอาด นิ่ม และแห้ง -ไม่ควรให้เครื่องวัดความดันและแผ่นรัดแขน สัมผัสกับน้ำ -ไม่ควรเก็บไว้ที่อุหภูมิสูงและต่ำ รวมไปถึงพื้นที่ที่มีความชื่นมาก -ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง ๆ จากที่สูง -ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดไข้ทางหูแบบดิจิตอล

1500 บาท

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดไข้ทางหูแบบดิจิตอล Link Care Infrared Ear Thermometer วิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูรุ่น HL 700 1.การตั้งค่าใช้งานเครื่อง -ใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยใส่แบตเตอรี่ด้านบนก่อน 2.วิธีการใช้งาน -เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม O/1 1 ครั้ง หน้าจอจะทำการแสดงไฟสีเขียวและแสดงค่าว่า c เพื่อพร้อมใช้งาน -นำปลายเครื่องที่มีสัญลักษณ์ตัวเซนเซอร์เข้าไปในหูแล้วกดปู่ม START 1 ครั้ง หน้าจอจะทำการแสดงค่าที่เราวัดได้โดยสังเกตที่หน้าจอจะแสดงไฟเขียวพร้อมตัวเลของศาที่วัดได้ (นั้นหมายถึงอุณหภูมิในร่างกายเราปกติ) -ถ้าหน้าจอแสดงไฟสีแดงพร้อมองศาที่วัดได้นั้นหมายถึง อุณหภูมิในร่างกายเราสูงกว่าปกติ 3.การจัดเก็บบันทึกข้อมูลการวัดอุณหภูมิในเครื่อง -สามารถบันทึกการวัดได้ถึง 12 ครั้ง -เมื่อครบ 12 ครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ 4.วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่อง รุ่น HL. 700 -ก่อนเช็ดทำความสะอาดเครื่องควรนำแบตเตอรี่ออก -นำสำลีชุบแอลกอฮอร์ มาเช็ดทำความสะอาดที่ตัวเครื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสตรงภายในหู 5.การเก็บรักษาและบำรุงรักษา -ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 2 เดือน ขึ้นไป -ไม่ให้เครื่องสัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวทุกชนิด -ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูง- ต่ำ เกินไป , ความชื่นที่สูง-ต่ำเกินไป ไม่ให้โดนแสงแดดละปราศจากที่ที่มีฝุ่น -ไม่ควรแยก หรือ แกะเครื่องออกจากกัน -ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง. ๆ จากที่สูง

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด

1200 บาท

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Link Care Blood Glucose Meter การตั้งเวลาและวันที่ มิเตอร์จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใส่แบตเตอรี่ตั้งเวลาและวันที่ ที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะเริ่มการทดสอบ วิธีการใช้ 1.ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ออกแล้วใส่แบตเตอรี่ CR2032 (3V) ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ 2.มิเตอจะเปิดโดยอัตโนมัติและปีจะกระพริบ กดปุ่ม S เพื่อตั้งปี 3.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าเดือน เดือนจะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งค่าเดือน 4.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าวันที่ วันที่จะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งค่าวันที่ 5.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่าชั่วโมง ชั่วโมงจะกระพริบ จากนั้นให้กดปุ่ม S เพื่อตั้งชั่วโมง 6.กดปุ่ม M เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งค่านาที นาทีจะกระพริบ จากนั้นกดปุ่ม S เพื่อตั้งนาที 7.หลังจากตั้ง นาที เครื่องวัดจะดับอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 15 นาที การเก็บรักษาและบำรุงรักษา -ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 2 เดือน ขึ้นไป -ไม่ให้เครื่องสัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวทุกชนิด. -ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูง- ต่ำ เกินไป , ความชื่นที่สูง-ต่ำเกินไป ไม่ให้โดนแสงแดดละปราศจากที่ที่มีฝุ่น -ไม่ควรแยก หรือ แกะเครื่องออกจากกัน -ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง. ๆ จากที่สูง