Product

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีฟ้า

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีม่วง

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีเขียว

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีขาว

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีแดง

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

น้ำยาปรับผ้านุ่ม มายด์ วิ๊ง สีชมพู

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

หมอนสุขภาพ JT.happy night

850 บาท

หมอนสุขภาพยางพารา Healthy Natural Latex Pillow ใช้ดีบอกต่อ หลับสบายไม่ปวดคอ ระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้หมอนอับชื้น ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ คุณสมบัติสินค้า - ลดอาการปวด คอ บ่า และไหล่ - อายุการใช้งานนาน 10 ปี - ป้องกันไรฝุ่นที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ - แก้อาการคอเคล็ด - ลดอการนอนกรน ปริมาณ 1.3 กก. วิธีใช้ - ใช้นอนหงาย เพื่อนวด คอ บ่าและไหล่ - นอนตะแคง เพื่อแก้อาการคอเคล็ด วิธีเก็บรักษา เก็บฝนที่อุณหภูมิห้อง หรือ ในที่ร่ม ส่วนประกอบ ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100%

สเปรย์น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นทิวลิป

165 บาท

ชาล์ม สเปรย์ฉีดผ้าหอม. Charm Fragrant FablicCharm ชาล์มเพิ่มเสน่ห์ความหอมให้น่าหลงใหล คุณสมบัติสินค้า - เพิ่มความหอมให้เสื้อผ้า - ลดกลิ่นเหม็นอับของเสื้อผ้า - ไม่ทำให้ผ้าเหลือง ปริมาณ. 300 ml วิธีใช้ - ฉีดเสื้อผ้า ห่างประมาณ20 เซ็นติเมตร - ฉีดเพื่อปรับอากศในห้องให้หอมสดชื่น..... วิธีเก็บรักษา. 1.1เก็บให้ห่างมือเด็ก 1.2ไม่ควรตากแดด. 1.3ห้ามรับประทาน 1.4ระวังอย่าให้เข้าตา ส่วนประกอบ - เลข อ.ย. noไม่ต้องขึ้นทะเบียน อย. คะ มีเลขจดแจ้ง.

สเปรย์น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นซากุระ

165 บาท

ชาล์ม สเปรย์ฉีดผ้าหอม. Charm Fragrant FablicCharm ชาล์มเพิ่มเสน่ห์ความหอมให้น่าหลงใหล คุณสมบัติสินค้า - เพิ่มความหอมให้เสื้อผ้า - ลดกลิ่นเหม็นอับของเสื้อผ้า - ไม่ทำให้ผ้าเหลือง ปริมาณ. 300 ml วิธีใช้ - ฉีดเสื้อผ้า ห่างประมาณ20 เซ็นติเมตร - ฉีดเพื่อปรับอากศในห้องให้หอมสดชื่น..... วิธีเก็บรักษา. - เก็บให้ห่างมือเด็ก - ไม่ควรตากแดด. - ห้ามรับประทาน - ระวังอย่าให้เข้าตา ส่วนประกอบ - เลข อ.ย. noไม่ต้องขึ้นทะเบียน อย. คะ มีเลขจดแจ้ง.

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีชมพู 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีส้ม 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีฟ้า 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

ผงซักฟอก คลีน 700 กรัม

130 บาท

ผงซักฟอกคลอรีนพาวเวอร์เทอร์โบ .Cleanpowerturbo. ซักฟอกคลีนพาวเวอร์เทอร์โบ เซียนพิชิตคราบ คุณสมบัติสินค้า - แช่ผ้าน้ำไม่เหม็นเน่า - ตากในร่มผ้าไม่เหม็นอับ - ไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ - ไม่ทิ้งคราบขาว - ขจัดคราบสกปรกได้อย่างรวดเร็ว - ไม่ต้องปรับผ้านุ่ม - ช่วยคืนความขาวให้ผ้าขาวที่หมอง - ไม่มีส่วนผสมของแป้ง และโซดาไฟ ปริมาณ.700 กรัม กับ 1,500 กรัม วิธีใช้ - ผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อ ผ้า 15-25 ชิ้น - ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง - ใช้ได้ทั้งผ้าขาว ผ้าสี ชุดเด็ก ชุดชั้นใน ผ้าโรงแรม - กรณีผ้าสกปรกมาก ให้ เพิ่มปริมานผงซักฟอก แช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เพิ่มเวลาในการแช่ - ไม่จำเป็นต้องปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ระวังไม่ให้เข้าตา ส่วนประกอบ Enzyme,etc,Anionic Surfactant,Zeolite Sodium Carboxymethy Cellulose,Sodium Silicate,Optical Brighteners เลข มอก. 78-2549

ผงซักฟอก คลีน 1500 กรัม

250 บาท

ผงซักฟอกคลอรีนพาวเวอร์เทอร์โบ .Cleanpowerturbo. ซักฟอกคลีนพาวเวอร์เทอร์โบ เซียนพิชิตคราบ คุณสมบัติสินค้า - แช่ผ้าน้ำไม่เหม็นเน่า - ตากในร่มผ้าไม่เหม็นอับ - ไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ - ไม่ทิ้งคราบขาว - ขจัดคราบสกปรกได้อย่างรวดเร็ว - ไม่ต้องปรับผ้านุ่ม - ช่วยคืนความขาวให้ผ้าขาวที่หมอง - ไม่มีส่วนผสมของแป้ง และโซดาไฟ ปริมาณ.700 กรัม กับ 1,500 กรัม วิธีใช้ - ผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อ ผ้า 15-25 ชิ้น - ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง - ใช้ได้ทั้งผ้าขาว ผ้าสี ชุดเด็ก ชุดชั้นใน ผ้าโรงแรม - กรณีผ้าสกปรกมาก ให้ เพิ่มปริมานผงซักฟอก แช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เพิ่มเวลาในการแช่ - ไม่จำเป็นต้องปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ระวังไม่ให้เข้าตา ส่วนประกอบ Enzyme,etc,Anionic Surfactant,Zeolite Sodium Carboxymethy Cellulose,Sodium Silicate,Optical Brighteners เลข มอก. 78-2549

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีกรมท่า

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีเหลือง

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีน้ำตาลทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีฟ้าทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีม่วงทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีชมพูทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี