OUR SERVICES

Customer Love

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดไข้ทางหูแบบดิจิตอล

ราคาสมาชิก : 1500 บาท
ราคาขายปลีก : 1600 บาท
PV : 7

ลิงค์ แคร์ เครื่องวัดไข้ทางหูแบบดิจิตอล
Link Care Infrared Ear Thermometer

วิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูรุ่น HL 700
1.การตั้งค่าใช้งานเครื่อง
-ใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยใส่แบตเตอรี่ด้านบนก่อน
2.วิธีการใช้งาน
-เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม O/1 1 ครั้ง หน้าจอจะทำการแสดงไฟสีเขียวและแสดงค่าว่า c เพื่อพร้อมใช้งาน
-นำปลายเครื่องที่มีสัญลักษณ์ตัวเซนเซอร์เข้าไปในหูแล้วกดปู่ม START 1 ครั้ง หน้าจอจะทำการแสดงค่าที่เราวัดได้โดยสังเกตที่หน้าจอจะแสดงไฟเขียวพร้อมตัวเลของศาที่วัดได้ (นั้นหมายถึงอุณหภูมิในร่างกายเราปกติ)
-ถ้าหน้าจอแสดงไฟสีแดงพร้อมองศาที่วัดได้นั้นหมายถึง อุณหภูมิในร่างกายเราสูงกว่าปกติ
3.การจัดเก็บบันทึกข้อมูลการวัดอุณหภูมิในเครื่อง
-สามารถบันทึกการวัดได้ถึง 12 ครั้ง
-เมื่อครบ 12 ครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ
4.วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่อง รุ่น HL. 700
-ก่อนเช็ดทำความสะอาดเครื่องควรนำแบตเตอรี่ออก
-นำสำลีชุบแอลกอฮอร์ มาเช็ดทำความสะอาดที่ตัวเครื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสตรงภายในหู
5.การเก็บรักษาและบำรุงรักษา
-ควรเอาแบตเตอรี่ออก เมื่อไม่ใช้งาน 2 เดือน ขึ้นไป
-ไม่ให้เครื่องสัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวทุกชนิด
-ไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูง- ต่ำ เกินไป , ความชื่นที่สูง-ต่ำเกินไป ไม่ให้โดนแสงแดดละปราศจากที่ที่มีฝุ่น
-ไม่ควรแยก หรือ แกะเครื่องออกจากกัน
-ไม่ควรให้เครื่องตกกระแทก แรง. ๆ จากที่สูง