OUR SERVICES

Customer Love

ชามะพร้าว. 42g.

ราคาสมาชิก : 120 บาท
ราคาขายปลีก : 140 บาท
PV : 3

ชามะพร้าว ตราอัยยะ
Coconut tea "I Yha" Brand
คุณสมบัติสินค้า
-เครื่องดื่มชาผสมเนื้อมะพร้าว ธรรมชาติ 100% ไม่แต่งกลิ่นไม่เติมสี.
- ได้ประโยชน์มากมายจาก เนื้อมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าว
- ได้ประโยชน์มากายจาก ชาอูหลง
- สะดวกชงดื่มได้ง่ายมีมากถึง 14 ซอง ในกล่อง
- เป็นเครื่องดื่มชงร้อนที่มีรสชาดหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร
ปริมาณ. 42 g. 14 bags
วิธีใช้
-ใช้ชงในน้ำร้อนจัด 1 ซอง ต่อน้ำ 200-220 cc
- รอ 2-3 นาที ดื่มแบบร้อน
วิธีเก็บรักษา เก็บบในอุณหภมิห้อง 10 เดือน เก็บในตู้เย็นได้ 1 ปี
ส่วนประกอบ.ชาอูหลง 33% มะพร้าวอบแห้ง 67%
เลข อ.ย. 8410165520010
ชามะพร้าวผลิตจากแหล่งมะพร้าวที่ดีที่สุดของไทยคือ เกาะพงัน
เป็นสินค้าของฝากที่ทรงคุณค่าและเป็นสินค้าหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร