OUR SERVICES

Customer Love

Product

My Wink Fabric Softener/Blue

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

My Wink Fabric Softener/Purple

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

My Wink Fabric Softener/Green

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

My Wink Fabric Softener/White

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

My Wink Fabric Softener/Red

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

My Wink Fabric Softener/Pink

175 บาท

มายยยวิ้งค์ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ MyWink Fabric softener. คัดสรรกลิ่นหอม ให้กลิ่นหอมพิเศษของ MyWink พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพความหอมยึดกะเส้นใย ให้ผ้าหอมยาวนานด้วย Techno Soft Scent พร้อมประสิทธิภาพผ้านุ่มอ่อนโยนด้วย Bio-Softness คุณสมบัติสินค้า - เข้าลึกถึงเส้นใยผ้า - ผ้านุ่มฟู รีดเรียบง่าย - รักษาสี และถนอมใยผ้า - ลดกลิ่นอับชื้น - ผ้าหอมยาวนานกว่า 7 สัปดาห์ ปริมาณ - 1600 มิลลิลตร (1.6ลิตร) วิธีใช้ สำหรับซักมือ - ผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ10-15 ลิตร ในน้ำสุดท้ายของการล้างผ้า - แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที บิดและนำ ไปตาก สำหรับซักเครื่อง - เทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ มายวิ้งค์ 1 ฝา ต่อน้ำ30ลิตร / 2 ฝา ต่อน้ำ 52 ลิตร ในช่องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลขที่จดแจ้ง

หมอนสุขภาพ JT.happy night

850 บาท

หมอนสุขภาพยางพารา Healthy Natural Latex Pillow ใช้ดีบอกต่อ หลับสบายไม่ปวดคอ ระบายอากาศได้ดี ไม่ทำให้หมอนอับชื้น ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ คุณสมบัติสินค้า - ลดอาการปวด คอ บ่า และไหล่ - อายุการใช้งานนาน 10 ปี - ป้องกันไรฝุ่นที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ - แก้อาการคอเคล็ด - ลดอการนอนกรน ปริมาณ 1.3 กก. วิธีใช้ - ใช้นอนหงาย เพื่อนวด คอ บ่าและไหล่ - นอนตะแคง เพื่อแก้อาการคอเคล็ด วิธีเก็บรักษา เก็บฝนที่อุณหภูมิห้อง หรือ ในที่ร่ม ส่วนประกอบ ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100%

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีชมพู 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีส้ม 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

น้ำยาซักผ้าฮาร์บี้ สีฟ้า 900 มิลลิลิตร

110 บาท

ฮาบี้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นพลังขจัดคราบ HaBy Ultrawash คุณสมบัติสินค้า -เพิ่มพลังซัก ขจัดคราบฝังแน่น -ผ้าขาว ผ้าสี ดูสดใส -มีสารปรับผ้านุ่ม -ไม่ทิ้งคราบด่าง -ตรึงกลิ่นหอมนาน ลดกลิ่นอับชื้น ปริมาณ 900 มิลลิลตร วิธีใช้ -สำหรับซักมือ / Handwash 1. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 22-30 ชิ้น ขยี้ผ้าเบาๆ แล้วล้างออก (แช่ผ้าก่อนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก) 5.2 สำหรับซักเครื่อง / Machine-wash 1. หยดผลิตภัณฑ์ บนคราบ เช่นบริเวณคอเสื้อ แล้วถูเบาๆก่อนใส่เครื่องซักผ้า 2. เทผลิตภัณฑ์ปริมาณ 1 ฝา สำหรับผ้า 20-25 ชิ้น ใส่ในช่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง - ห้ามโดนแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย.

ผงซักฟอก คลีน 700 กรัม

130 บาท

ผงซักฟอกคลอรีนพาวเวอร์เทอร์โบ .Cleanpowerturbo. ซักฟอกคลีนพาวเวอร์เทอร์โบ เซียนพิชิตคราบ คุณสมบัติสินค้า - แช่ผ้าน้ำไม่เหม็นเน่า - ตากในร่มผ้าไม่เหม็นอับ - ไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ - ไม่ทิ้งคราบขาว - ขจัดคราบสกปรกได้อย่างรวดเร็ว - ไม่ต้องปรับผ้านุ่ม - ช่วยคืนความขาวให้ผ้าขาวที่หมอง - ไม่มีส่วนผสมของแป้ง และโซดาไฟ ปริมาณ.700 กรัม กับ 1,500 กรัม วิธีใช้ - ผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อ ผ้า 15-25 ชิ้น - ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง - ใช้ได้ทั้งผ้าขาว ผ้าสี ชุดเด็ก ชุดชั้นใน ผ้าโรงแรม - กรณีผ้าสกปรกมาก ให้ เพิ่มปริมานผงซักฟอก แช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เพิ่มเวลาในการแช่ - ไม่จำเป็นต้องปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ระวังไม่ให้เข้าตา ส่วนประกอบ Enzyme,etc,Anionic Surfactant,Zeolite Sodium Carboxymethy Cellulose,Sodium Silicate,Optical Brighteners เลข มอก. 78-2549

ผงซักฟอก คลีน 1500 กรัม

250 บาท

ผงซักฟอกคลอรีนพาวเวอร์เทอร์โบ .Cleanpowerturbo. ซักฟอกคลีนพาวเวอร์เทอร์โบ เซียนพิชิตคราบ คุณสมบัติสินค้า - แช่ผ้าน้ำไม่เหม็นเน่า - ตากในร่มผ้าไม่เหม็นอับ - ไม่มีสารก่อให้เกิดการแพ้ - ไม่ทิ้งคราบขาว - ขจัดคราบสกปรกได้อย่างรวดเร็ว - ไม่ต้องปรับผ้านุ่ม - ช่วยคืนความขาวให้ผ้าขาวที่หมอง - ไม่มีส่วนผสมของแป้ง และโซดาไฟ ปริมาณ.700 กรัม กับ 1,500 กรัม วิธีใช้ - ผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อ ผ้า 15-25 ชิ้น - ใช้ได้ทั้งซักมือและซักเครื่อง - ใช้ได้ทั้งผ้าขาว ผ้าสี ชุดเด็ก ชุดชั้นใน ผ้าโรงแรม - กรณีผ้าสกปรกมาก ให้ เพิ่มปริมานผงซักฟอก แช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน เพิ่มเวลาในการแช่ - ไม่จำเป็นต้องปรับผ้านุ่ม วิธีเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ระวังไม่ให้เข้าตา ส่วนประกอบ Enzyme,etc,Anionic Surfactant,Zeolite Sodium Carboxymethy Cellulose,Sodium Silicate,Optical Brighteners เลข มอก. 78-2549

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีกรมท่า

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีเหลือง

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีน้ำตาลทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีฟ้าทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีม่วงทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% (2ใบ) สีชมพูทูโทน

350 บาท

JK ปลอกหมอนหนุน คอตต้น 100% JK Pillowcase cotton 100 % ปลอกหมอนผ้า cotton 100 % นุ่ม เย็น สบายผิว เมื่อได้นอนสัมผัส รายละเอียดสินค้า -ผ้า cotton 100 % เนื้อผ้าทอแน่น ๆ เกรดส่งโรงแรม -ปลอกหมอน ขนาดมาตรฐาน 20X30 นิ้ว -มีสีให้เลือกหลานสี

น้ำยาล้างจาน สูตร เมก้าทรี (450ml.)

32 บาท

คิวแม็ก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สูตร เมก้าทรี QMAX MEGA3 Dishwashing Liquid QMAX MEGA3 ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นเลม่อน ช่วยขจัดคราบไขมัน เศษอาหาร และกลิ่นคาว ได้สะอาดถูกสุขอนามัย ด้วยสูตรปรับปรุงใหม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยน และช่วงเสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาด คุณสมบัติสินค้า -ขจัดคราบไขมัน เศษอาหาร และกลิ่นคาว -ล้างออกง่ายแม้เป็นภาชนะพลาสติก -ผสมสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมาณ 450 มิลลิลตร วิธีใช้ -เทเศษอาหารออกจากภาชนะ แล้วหยดผลิตภัณฑ์ล้างจาน คิวแม็ก ลงบนฟองน้ำเปียก - ใช้ฟองน้ำล้าง ถู ภาชนะตามปกติ - ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 1-2 ครั้ง วิธีเก็บรักษา - เก็บในที่มิดชิดให้ห่างจากมือเด็ก - เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามโดนแสงแดดโดยตรง ส่วนประกอบ เลข อ.ย./จดแจ้ง (ปท. 198/2561)

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน 001

130 บาท

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน KhwanyHook Art of Hooks @ Home. เป็นแฟชั่น แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าขนหนู แถวดูสวยเรียบร้อยอีกด้วย คุณสมบัติสินค้า ใช้สำหรับแขวนติดผนังบ้าน

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน 002

110 บาท

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน KhwanyHook Art of Hooks @ Home. เป็นแฟชั่น แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าขนหนู แถวดูสวยเรียบร้อยอีกด้วย คุณสมบัติสินค้า ใช้สำหรับแขวนติดผนังบ้าน

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน 003

110 บาท

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน KhwanyHook Art of Hooks @ Home. เป็นแฟชั่น แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าขนหนู แถวดูสวยเรียบร้อยอีกด้วย คุณสมบัติสินค้า ใช้สำหรับแขวนติดผนังบ้าน

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน 004

210 บาท

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน KhwanyHook Art of Hooks @ Home. เป็นแฟชั่น แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าขนหนู แถวดูสวยเรียบร้อยอีกด้วย คุณสมบัติสินค้า ใช้สำหรับแขวนติดผนังบ้าน

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน 005

190 บาท

แขวนติดผนัง ตกแต่งภายในบ้าน KhwanyHook Art of Hooks @ Home. เป็นแฟชั่น แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าขนหนู แถวดูสวยเรียบร้อยอีกด้วย คุณสมบัติสินค้า ใช้สำหรับแขวนติดผนังบ้าน

กล่องเครื่องสำอางอะคริลิค. LW

1090 บาท

กล่องเครื่องสำอางอะคริลิคอะคริลิค LW Acrylic Cosmetic Box LW คุณสมบัติสินค้า - ใช้จัดระเบียบเครื่องสำอางบนโต๊ะเครื่องแป้ง - ใช้สำหรับเก็บเครื่องสำอาง อุปกรณ์แต่งหน้า - มีช่องใส่ลิปสติกได้ทั้งหมด 12 ช่อง - มีลิ้นชัก 3 ช่องมองเห็นด้านในและช่วยป้องกันฝุ่น - สีใส โปรงแสง ช่วยประหยัดเวลาในการหาเครื่องสำอาง ปริมาณ ขนาดกxยxส 13x31x13 cm. น้ำหนัก 1200 g. วิธีใช้ - ใช้สำหรับจัดเก็บเครื่องสำอาง วิธีเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน 100 องศา และไม่ควรวางไว้ไกล้เปลวไฟ ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด ส่วนประกอบ อะคริลิค เลข อ.ย.

กล่องทิชชู อะคริลิค

385 บาท

กล่องทิชชูอะคริลิค L ACRYLIC TISSUE BOX L คุณสมบัติสินค้า - สำหรับใส่กระดาษทิชชูเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ - ทำให้หยิบใช้ทิชชูได้ง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ในการวาง ปริมาณ ขนาดกxยxส 13.5x25.3x10.5 cm. น้ำหนัก 630 g. วิธีใช้ - ใช้ใส่กระดาษทิชชูแผ่น วิธีเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน 100 องศา และไม่ควรวางไว้ไกล้เปลวไฟ ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด ส่วนประกอบ อะคริลิค เลข อ.ย.

ตะกร้าอะคริลิคเอนกประสงค์

550 บาท

ตะกร้าเอนกประสงค์อะคริลิค DS-10 ACRYLIC MULTIPURPOSE BASKET DS-10. ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพดีเกรด A 100% แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สวยงามน่าใช้ เรียบหรูดูแพง คุณสมบัติสินค้า - สำหรับใส่ของให้เป็นระเบียบสวยงาม - หยิบของใช้ได้ง่ายสะดวก - รูปทรงสวยงามน่าใช้ ปริมาณ ขนาดกxยxส 12x18x24 cm. น้ำหนัก 730 g. วิธีใช้ - ใช้สำหรับใส่ของเอนกประสงค์ - ใช้สำหรับใส่ช้อน ตะเกียบ - ใช้สำหรับใส่ขวดครีมโลชั่น - ใช้สำหรับใส่หวี วิธีเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน 100 องศา และไม่ควรวางไว้ไกล้เปลวไฟ ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด ส่วนประกอบ อะคริลิค เลข อ.ย.

กล่องเสียบแปรงสีฟัน

200 บาท

กล่องเสียบแปรงสีฟันอะคริลิค TH-73 ACRYLIC TOOTHBRUSH BOX TH-73. ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพดีเกรด A 100% แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สวยงามน่าใช้ เรียบหรูดูแพง คุณสมบัติสินค้า - สำหรับเก็บแปรงสีฟันและยาสีฟันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม - หยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวก - ไม่เปลืองเนื้อที่ในการใช้งาน ปริมาณ ขนาดกxยxส 10.5x16.5x8.5 cm. น้ำหนัก 120 g. วิธีใช้ - ใช้สำหรับเสียบแปรงสีฟัน ยาสีฟัน วิธีเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน 100 องศา และไม่ควรวางไว้ไกล้เปลวไฟ ล้างทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ ส่วนประกอบ อะคริลิค เลข อ.ย.

เอ็ม-พลัส ผงซักฟอกสูตรเข้มข้น 1000g.

100 บาท

เอ็ม-พลัส M-Plus Contrated Detergent คุณสมบัติสินค้า -ชักได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี -ผสมน้ำยาปรับผ้านุ้ม -ไม่มีแป้ง ไม่มีโชดาไฟ -ป้องกันแบคทีเรีย -แช่ผ้าข้ามคืนไม่เหม็น ปริมาณ มี2ไซส์ 400/1000 kg. วิธีใช้ - ซักมือ -ซักเครื่อง -แช่ผ้า วิธีเก็บรักษา เก็บไว้ในที่แห้ง ส่วนประกอบ. -Nonionic sunactant -Anionic surfctants -Enzyme -Sodium Tripolyphosphate -Sodium Carbonate -Sodium Carboxymethyl Cellulose -Sodium Silicate เลข อ.ย. มอก 78-2549. สินค้าดีราคาถูก กลิ่นหอมสดชื่น ติดทนนาน ถอมใยผ้าได้ดีกว่า

เอ็ม-พลัส ผงซักฟอกสูตรเข้มข้น 400g.

39 บาท

เอ็ม-พลัส M-Plus Contrated Detergent คุณสมบัติสินค้า -ชักได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี -ผสมน้ำยาปรับผ้านุ้ม -ไม่มีแป้ง ไม่มีโชดาไฟ -ป้องกันแบคทีเรีย -แช่ผ้าข้ามคืนไม่เหม็น ปริมาณ มี2ไซส์ 400/1000 kg. วิธีใช้ - ซักมือ -ซักเครื่อง -แช่ผ้า วิธีเก็บรักษา เก็บไว้ในที่แห้ง ส่วนประกอบ. -Nonionic sunactant -Anionic surfctants -Enzyme -Sodium Tripolyphosphate -Sodium Carbonate -Sodium Carboxymethyl Cellulose -Sodium Silicate เลข อ.ย. มอก 78-2549. สินค้าดีราคาถูก กลิ่นหอมสดชื่น ติดทนนาน ถอมใยผ้าได้ดีกว่า

ผงซักฟอก ณดา

170 บาท

ณดา ผงซักฟอก NADA Detergent คุณสมบัติสินค้า - มีประสิทธิภาพเข้าซอกซอน ขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น เช่น เหงื่อไคล โคลน ซอส ชา กาแฟ ลิปสติก - ไม่ทำลายเนื้อผ้า จึงใช้ได้ทั้งผ้าสี และผ้าขาว - มีเอนไซม์ ช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดขึ้น และยังย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ - มีสารป้องกันการย้อนกลับของสิ่งสกปรกและล้างน้ำออกได้ง่าย ช่วยให้ประหยัดน้ำและ เวลาในการซัก - ไม่หลงเหลือสารตกค้างในเนื้อผ้า - ไม่มีกลิ่นอับแม้ตากผ้าในที่ร่ม - ช่วยให้รีดผ้าเรียบได้ง่าย - ช่วยถนอมมือและเนื้อผ้า - ช่วยให้ผ้าหอมสะอาดสดชื่น ยาวนาน ปริมาณ 1000 กรัม วิธีใช้ - แยกผ้าขาว ผ้าสีและผ้าที่สีตกออก - ละลายผงซักฟอก กับน้ำ - แช่ผ้าก่อนการซัก 15 นาที จะช่วยให้ขจัดคราบได้ง่ายยิ่งขึ้น - ขยี้ผ้าเบา ๆ และล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด วิธีเก็บรักษา เก็บในอุณหภูมิปกติ และที่แห้ง ส่วนประกอบ Nnionic Surfactants AnionicSurfactants Sodium TripolyPhosphate Sodium Carboxy Methlcellulose Enzyma เลขที่จดแจ้ง ไม่มี ช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่าย ด้วยพลังขจัดคราบ ของ NADA ผงซักฟอก ผ้านุ่ม หอมสดชื่น ผ้าขาวไม่หมอง ผ้าสี สีสดใส ผงเม็ดละเอียด ละลายน้ำง่าย ไม่มีกลิ่นอับแม้นตากผ้าในที่ร่ม มีมอย์สเจอไรเซอร์ถนอมมือผู้ซัก ช่วยให้ประหยัดเวลาในการรีดผ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผ้าห่ม มาเบิ้ล สลับสี 57X80 นิ้ว

286 บาท

ผ้าห่มมาเบิ้ล สีดำสลับ 57x80 นิ้ว (ผู้ใหญ่) Marble Blanket Grey 57x80 Inch เนื้อหนานุ่ม เบา ห่มสบาย คุณสมบัติสินค้า - ผิวสัมผัสขนฟูนุ่ม เหมือนห่มขนสัตว์ - เนื้อหนานุ่ม ห่มอุ่น - ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน พับริม 1 นิ้ว ปริมาณ 57x 80 Inch วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ สะอาดงาย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจาก Polyester 100% นุ่มด้วยไมโครไฟเบอร์ 216 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม มาเบิ้ล สีเทาอ่อน 57X80 นิ้ว

286 บาท

ผ้าห่มมาเบิ้ล สีเทาอ่อน 57x80 นิ้ว (ผู้ใหญ่) Marble Blanket Grey 57x80 Inch เนื้อหนานุ่ม เบา ห่มสบาย คุณสมบัติสินค้า - ผิวสัมผัสขนฟูนุ่ม เหมือนห่มขนสัตว์ - เนื้อหนานุ่ม ห่มอุ่น - ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน พับริม 1 นิ้ว ปริมาณ 57x 80 Inch วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ สะอาดงาย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจาก Polyester 100% นุ่มด้วยไมโครไฟเบอร์ 216 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม มาเบิ้ล สลับสี 40X60 นิ้ว

210 บาท

ผ้าห่มมาเบิ้ล สีเทาดำ 40x60 นิ้ว (เด็ก) Marble Blanket Grey and Black 40x60 Inch เนื้อหนานุ่ม เบา ห่มสบาย คุณสมบัติสินค้า - ผิวสัมผัสขนฟูนุ่ม เหมือนห่มขนสัตว์ - เนื้อหนานุ่ม ห่มอุ่น - ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน พับริม 1 นิ้ว ปริมาณ 40x60 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจาก Polyester 100% นุ่มด้วยไมโครไฟเบอร์ 216 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม มาเบิ้ล สีเทาอ่อน 40X60 นิ้ว

210 บาท

ผ้าห่มมาเบิ้ล สีเทาอ่อน 40x60 นิ้ว (เด็ก) Marble Blanket Grey 40x60 Inch คุณสมบัติสินค้า - ผิวสัมผัสขนฟูนุ่ม เหมือนห่มขนสัตว์ - เนื้อหนานุ่ม ห่มอุ่น - ตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน พับริม 1 นิ้ว ปริมาณ 40x60 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ สะอาดงาย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจาก Polyester 100% นุ่มด้วยไมโครไฟเบอร์ 216 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย 8. เลขที่จดแจ้ง ไม่มี 9. คำโฆษณา,จุดเด่นสินค้า เนื้อหนานุ่ม เบา ห่มสบาย

ผ้าลอนเล็ก สีเทา 47X62

190 บาท

ผ้าห่มฟลีซ สีเทา ลายเล็ก 47x62 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Grey ลายเล็ก 47x62 Inch คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 47x62 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ สะอาดงาย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าลอนใหญ่ สีเทา 47X63

190 บาท

ผ้าห่มฟลีซ สีเทา ลายใหญ่ 47x62 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Grey 47x62 Inch น้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 47x62 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ สะอาดงาย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม พิมลายปลา. 30X40

200 บาท

ผ้าฟลีซห่มโพ้งใหญ่พิมพ์ลายปลา 30x40 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Fish Printing Design 30x40 Inch น้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 30x40 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม พิมลายแกะ สีชมพู 30X40

200 บาท

ผ้าฟลีซห่มโพ้งใหญ่พิมพ์ลายแกะ 30x40 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Sheep Printing Design 30x40 Inchน้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย น้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 30x40 นิ้ว วิธีใช้ ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม ลายสเก็สบอร์น 30X40

200 บาท

ผ้าฟลีซห่มโพ้งใหญ่พิมพ์ลายสเก็ตบอร์ด 30x40 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Skateboard Printing Design 30x40 Inch น้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 30x40 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม ลายผีน้อย สีส้ม 30X40

230 บาท

ผ้าFlannel สีส้มพิมพ์ลายผีน้อย 40x55 นิ้ว (เด็ก) Flannel Blanket Little Ghost Printing Design-Orange 40x55 Inch น้ำหนักเบา ให้ความอบอุ่น คุณสมบัติสินค้า - คล้ายผ้านาโน ผิวเนียนเรียบ และเนื้อละเอียด - นุ่ม ด้วย288 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย - ให้ความอุ่นกับผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศ หรือผู้ที่หนาวง่ายกว่าปกติ ปริมาณ 40x55 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา และไม่เป็นขน ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% นุ่มด้วย เส้นใยไมโครไฟเบอร์ 288 เส้นใย ใน 1 เส้นด้าย เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ผ้าห่ม ยูนิคอทก้อนเมฆ 40X55

280 บาท

ผ้าฟลีซห่มโพ้งใหญ่พิมพ์ลายยูนิคอร์น 40x55 นิ้ว (เด็ก) Fleece Blanket Unicorn Printing Design 40x55 Inch น้ำหนักเบา อุ่น ไม่อึดอัด ห่มนอนในที่นอน ในรถยนต์ พกพาง่าย คุณสมบัติสินค้า - ขนผ้าสั้น เนื้อเนียนละเอียดคล้ายสำลี - น้ำหนักเบา แต่อุ่น ทำให้ไม่อึดอัด ปริมาณ 40x55 นิ้ว วิธีใช้ - ใช้ห่มเพื่อความอบอุ่น วิธีเก็บรักษา ซักด้วยเครื่องได้ ทำความสะอาดง่าย แห้งไว ไม่ขึ้นรา ส่วนประกอบ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

น้ำยาซักผ้า ใจดี 500ml.

85 บาท

น้ำยาซักผ้า ใจดี Jai Dee Liquid Laundry Detergent คุณสมบัติสินค้า -ใช้ซักผ้าขจัดสิ่งสกปรก ไม่ทำลายเนื้อผ้า สี และยังคงความนุ่มของเนื้อผ้า โดยไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม - ใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาว - ล้างน้ำซักออกง่าย จึงช่วยประหยัดน้ำ -รีดผ้าให้เรียบได้ง่าย - หลังซักผ้าจะมีกลิ่นหอม สะอาด ปริมาณ 500 มิลลิลิตร วิธีใช้ - สำหรับซักผ้าด้วยมือ ผสมผลิตภัณฑ์ 50 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ซักผ้าตามปกติแล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด - สำหรับซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ผสมผลิตภัณฑ์ 50 มล. เติมในช่องเติมน้ำยาของเครื่อง แล้วเดินเครื่องตามปกติ - ในกรณี ที่คราบสกปรกมาก ให้ป้ายผลิตภัณฑ์ ก่อนลงมือซักทุกครั้ง วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 7% เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโฟเนต (Linea alkylbenzene Sulfonate, Sosium salt) 6.15% เอทอกซีเลเต็ดแอลกฮอล์ (Ethoxylated Alocohol) 4% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี เบาแรง เบาใจเรื่องซักผ้า

น้ำยาล้างห้องน้ำ ใจดี 500ml.

70 บาท

น้ำยาล้างห้องน้ำ ใจดี Jai Dee Bathroom Cleaner คุณสมบัติสินค้า -ใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ - ใช้ทำความสะอาดพื้นและฝาผนังที่ทำจากวัสดุหินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก โมเสดในห้องน้ำ ห้องครัวและห้องต่าง ๆ - ช่วยเคลือบพื้นผิววัสดุให้สะอาดและเงางาม - ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกมากเกาะติดพื้นผิว จึงคงควาสะอาดได้นานยิ่งขึ้น - ช่วยขจัดคราบกลิ่นอับชื้น - มีกลิ่นหอมสดชื่น ปริมาณ 500 มิลลิลิตร วิธีใช้ - เทผลิตภัณฑ์ลงบนบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ ใช้แปรงให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโฟเนต (Linea alkylbenzene Sulfonate, Sosium salt) 6.15% โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 2.1% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี เรื่องความสะอาดห้องน้ำไว้ใจเรา

น้ำยาถูพื้น ใจดี 500ml.

75 บาท

น้ำยาถูพื้น ใจดี Jai Dee Floor Cleaner คุณสมบัติ -ใช้ทำความสะอาดพื้นหินอ่อน หินแกรนิต พื้นไม้ -ใช้ทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ พื้นกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง -ไม่ทิ้งคราบขาวบนพื้น ปริมาณ 500 มิลลิลิตร วิธีใช้ - ผสมน้ำยาถูพื้นใจดี 50 มล. ต่อน้ำสะอาด 5 ลิตร - ใช้ผ้าชุบ หรือจุ่มผ้าม๊อบ - เช็คให้ทั่วบริเวณ โดยไม่ต้องเช็ดซ้ำ - ในกรณีพื้นที่สกปรกมาก ให้ถูซ้ำอีกครั้ง วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ เอทอกซีเลเต็ดแอลกฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 1% โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 0.7% อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl Polyglycoside) 0.5% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี พื้นสะอาด ไม่เปลืองแรงถู

น้ำยาล้างจาน ใจดี 500ml.

50 บาท

น้ำยาล้างภาชนะ ใจดี Jai Dee Dishwashing Detergent คุณสมบัติสินค้า -ใช้ทำความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน -ช่วยขจัดคราบมัน - ล้างน้ำออกง่าย - ผสมมะนาวขจัดกลิ่นคาว ปริมาณ 500 มิลลิลิตร วิธีใช้ - หยดผลิตภัณฑ์ 2 มล. บนฟองน้ำที่เปียก - ใช้ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด - สำหรับคราบอาหารสกปรกมาก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากขึ้น วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโฟเนต (Linea alkylbenzene Sulfonate, Sosium salt) 10.25% โซเดียมลอรีลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl ethr Sulfate) 3.5% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี

ทูพ้อยท์ น้ำยาล้างห้องน้ำ 900ml.

205 บาท

2 point ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 2 Point Bathroom Cleaner คุณสมบัติสินค้า - ใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ -ใช้ทำความสะอาดพื้นและฝาผนังที่ทำจากวัสดุหินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้องเซรามิก โมเสดในห้องน้ำ ห้องครัวและห้องต่าง ๆ -ช่วยเคลือบพื้นผิววัสดุให้สะอาดและเงางาม -ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกมากเกาะติดพื้นผิว จึงคงควาสะอาดได้นานยิ่งขึ้น -ช่วยขจัดคราบกลิ่นอับชื้น -มีกลิ่นหอมสดชื่น ปริมาณ 900 มิลลิลิตร วิธีใช้ - เทผลิตภัณฑ์ลงบนบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ ใช้แปรงให้ทั่ว แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโฟเนต (Linea alkylbenzene Sulfonate, Sosium salt) 6.15% โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 2.1% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี เรื่องความสะอาดห้องน้ำไว้ใจเรา

ทูพ้อยท์ น้ำยาขจัดคราบน้ำมัน 900ml.

250 บาท

2 point ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน 2 Point Oil Remover คุณสมบัติสินค้า -ใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกประเภทคราบน้ำมันและคราบไขมันในบริเวณต่าง ๆ เช่นเครื่องครัว สแตนเลส เตาแก๊ส เตาโมโครเวฟ เตาอบ เคาเตอร์ห้องครัว พื้นและผนังกระเบื้อง ปล่องและเครื่องดูดควันในห้องครัว - ใช้ขจัดคราบน้ำมันเครื่องบนพื้นปูนซีเมนต์ -ใช้ขจัดคราบไคลบนตัวถังรถยนต์ ปริมาณ 1000 มิลลิลิตร วิธีใช้ - เทน้ำยาลงบนผ้าหรือฟองน้ำ - เช็คให้ทั่วบริเวณหรือส่วนที่ต้องการหรือใช้แปรงขัด - ล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ Linear Aklybenzene Sulfonic Acid 8.45% Linear Alkybenzene Sulfonate, Sodium Salt 1.23% Ethoxylated Alcohol 4.0% Sodium Lauryl Ether Sulphate 2.1% Sodium Tripolyphosphate 0.34% Sodium Metasilicate 0.18% Terapotassium Pyrophosphate 0.03% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี ขจัดคราบน้ำมันง่าย ๆ ด้วย 2 point

ทูพ้อยท์ น้ำยาดันฝุ่น 900ml.

300 บาท

2 point ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น สูตรน้ำ 2 Point Dust Mop Dressing (Water Base) คุณสมบัติสินค้า -ใช้เช็ดฝุ่นละอองบนพื้นผิวต่าง ๆ - ช่วยให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย -ผสมสารเคลือบพื้นผิว นาโนโค้ดติก้า ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับทุกพื้นผิว -ใช้ได้เป็นประจำทกวัน ปริมาณ 900 มิลลิลิตร วิธีใช้ - เทน้ำยาลงในภาชนะบรรจุหัวสเปย์ โดยไม่ต้องผสมน้ำ - ฉีดพ่นสเปย์ให้เป็นละอองจนทั่วผ้าม๊อบ - เช็ดฝุ่นในทิศทางที่ต้องการ วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ Surface Active Polymericc Solution Wetting Agent NANO COATICA เลขที่จดแจ้ง ไม่มี ฝุ่นไม่ฟุ้ง เคลือบผิวเงา ด้วยน้ำยาดันฝุ่น 2 Point

ทูพ้อยท์ น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง 900ml.

250 บาท

2 point น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง 2 Point Drainpipe Opener คุณสมบัติสินค้า - ใช้ขจัดท่อน้ำทิ้งอุดตันเนื่องมาจากอินทรีย์สารเช่น เส้นผม เศษอาหาร กากสบู่ กระดาษชำระ ไขมัน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ แต่ไม่สามารถขจัดปัญหาการอุดตันของอนินทรียสาร เช่น ก้อนอิฐ ปูน โลหะ พลาสติก ปริมาณ 900 มิลลิลิตร วิธีใช้ - ก่อนใช้ให้สูบหรือวิดน้ำที่ขังออกให้หมด - เทน้ำยาครึ่งขวด หรือมากกว่าลงในท่อนำที่อุดตันทิ้งไว้ข้ามคืน ( 4-6 ชม.) โดยไม่เปิดใช้น้ำ เพื่อให้ออกฤทธิ์ขจัดสิ่งอุดตัน แล้วจึงเทน้ำทำความสะอาดท่อน้ำต่อไป - หากท่อน้ำยังอุดตันให้เทน้ำยาซ้ำอีกครั้งตามวิธีข้างต้น วิธีเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ โซเดียมไฮกรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) 10.0% โซเดียมเมตะซิลิเกต (Sodium Metalilicate) 8.0% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี เรื่องท่ออุดตัน วางใจเรา

ทูพ้อยท์ ขจัดคราบสนิม 900ml.

300 บาท

2 point ผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราบสนิม 2 Point Rust Remover คุณสมบัติสินค้า -ใช้ขจัดคราบสนิมน้ำ ซึ่งเกิดจากน้ำประปา น้ำบาดาล บริเวณเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น ก๊อกน้ำ อ่างล่างหน้า อ่างอาบน้ำ โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย และกระจก - ขจัดคราบสนิมเหล็ก ที่เกิดจากออกไซด์ของโลหะ เช่นตู้เย็น เครื่องครัว เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ โต๊ะตู้เหล็ก ล้อแม็กซ์ ประตูรั้วเหล็ก และ สแตนเลส -ขจัดคราบฝังแน่น ซึ่งอยู่ในแนวร่องพื้นและผนังกระเบื้อง ปริมาณ 900 มิลลิลิตร วิธีใช้ - ห้ามเทน้ำลงในผลิตภัณฑ์ - ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยางและรองเท้ายาง - ก่อนใช้ทำความสะอาด ควรทำให้พื้นผิวเปียกด้วยน้ำสะอาด แล้วเทน้ำยาลงบนพื้นผิว - ทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาที แล้วขัดออก - หลังใช้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ กรดฟอสฟอริก (Phosphonic Acid) 24.5% เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 2.5% อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (Alkyl Polyglycoside) 0.2% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี คราบสนิมหมดจด ด้วย 2 point น้ำยาขจัดคราบสนิม

ทูพ้อยท์ น้ำยาถูพื้น สูตร เข้มข้น 900ml.

205 บาท

2 point ผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้นสูตรเข้มข้น 2 Point Concentrated Floor Cleaner คุณสมบัติสินค้า -ใช้ทำความสะอาดพื้นหินอ่อน หินแกรนิต พื้นไม้ - ใช้ทำความสะอาดพื้นปาร์เก้ พื้นกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง - ไม่ทิ้งคราบขาวบนพื้น ปริมาณ 100 มิลลิลิตร วิธีใช้ (ระบุบมาเป็นข้อ ๆ) - ผสมน้ำยา 1 ฝา (10 มล.) ต่อน้ำสะอาด 1 ถัง (10 มล.) - เช็คพื้นให้ทั่ว - ทิ้งไว้จนแห้ง และถูพื้นด้วยผ้าแห้งซ้ำอีกครั้ง วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ส่วนประกอบ Ethoxylated Alcohol 8.0% เลขที่จดแจ้ง ไม่มี พื้นสะอาด ไม่เปลืองแรงถู

AWESOME ผ้าซับน้ำอย่างดี เขียว บรรจุ 1ผืน

180 บาท

ผ้าซับน้ำอย่างดี Absorb water well คุณสมบัติสินค้า เช็ดรถ เช็ดบ้านใช้ในครัว เช็ดขนสุนัข ซับน้ำได้มากกว่าผ้าปรกติทั่วไปถึง 10 เท่า วิธีใช้ - เช็ดรถลูบไปทางเดียว - เช็ดบ้านจุ่มน้ำบิดหมาดๆลูบไปทางเดียวผ้าจะดูดฝุ่นดูดเส้นผม -เช็ดขนสุนัขปรกติจะไดเป็นชั่วโมงจะลดเวลาในการไดเหงื่อแค่10 นาทีหรือ 20 นา วิธีเก็บรักษา เก็บแห้งไม่เก็บเปียกไม่คากแดดไม่ใช้ผงซักฟอก ให้ใช้สบู่ น้ำยาล้างจาน ส่วนประกอบ เปลือกไม้ 70% เม็ดพลาสติก 30% เช็ดอะไร อะไรก็ได้ดั่งใจ คุณแม่บ้านชอบใช้ คุณพ่อบ้านชอบเช็ด

AWESOME ผ้าซับน้ำอย่างดี ชมพู บรรจุ 1 ผืน

180 บาท

ผ้าซับน้ำอย่างดี Absorb water well คุณสมบัติสินค้า เช็ดรถ เช็ดบ้านใช้ในครัว เช็ดขนสุนัข ซับน้ำได้มากกว่าผ้าปรกติทั่วไปถึง 10 เท่า วิธีใช้ - เช็ดรถลูบไปทางเดียว - เช็ดบ้านจุ่มน้ำบิดหมาดๆลูบไปทางเดียวผ้าจะดูดฝุ่นดูดเส้นผม -เช็ดขนสุนัขปรกติจะไดเป็นชั่วโมงจะลดเวลาในการไดเหงื่อแค่10 นาทีหรือ 20 นา วิธีเก็บรักษา เก็บแห้งไม่เก็บเปียกไม่คากแดดไม่ใช้ผงซักฟอก ให้ใช้สบู่ น้ำยาล้างจาน ส่วนประกอบ เปลือกไม้ 70% เม็ดพลาสติก 30% เช็ดอะไร อะไรก็ได้ดั่งใจ คุณแม่บ้านชอบใช้ คุณพ่อบ้านชอบเช็ด

AWESOME ผ้าซับน้ำอย่างดี ฟ้า บรรจุ 1 ผืน

180 บาท

ผ้าซับน้ำอย่างดี Absorb water well คุณสมบัติสินค้า เช็ดรถ เช็ดบ้านใช้ในครัว เช็ดขนสุนัข ซับน้ำได้มากกว่าผ้าปรกติทั่วไปถึง 10 เท่า วิธีใช้ - เช็ดรถลูบไปทางเดียว - เช็ดบ้านจุ่มน้ำบิดหมาดๆลูบไปทางเดียวผ้าจะดูดฝุ่นดูดเส้นผม -เช็ดขนสุนัขปรกติจะไดเป็นชั่วโมงจะลดเวลาในการไดเหงื่อแค่10 นาทีหรือ 20 นา วิธีเก็บรักษา เก็บแห้งไม่เก็บเปียกไม่คากแดดไม่ใช้ผงซักฟอก ให้ใช้สบู่ น้ำยาล้างจาน ส่วนประกอบ เปลือกไม้ 70% เม็ดพลาสติก 30% เช็ดอะไร อะไรก็ได้ดั่งใจ คุณแม่บ้านชอบใช้ คุณพ่อบ้านชอบเช็ด

เทอร์โบ พลัส 50g.

76 บาท

เทอร์โบพลัสส TURBO PLUS คุณสมบัติสินค้า - กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์เช่นกลิ่นขยะ,กลิ่นอับ,กลิ่นห้องน้ำ...... - ย่อยสลายไขมัน,กากเกรอะเร่งกระบวนการย่อยของสารอินทรีย์.. - ย่อยสลายไขมันในครัว,ในบ่อดักไขมัน - บำบัดน้ำ ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตราฐานของราชการ.... - ลดปริมาณแมลงรบกวนที่พบมากในระบบบำบัดน้ำเสียได้แก่แมลงสาบ แมลงวันและยุง ปริมาณ 50กรัม วิธีใช้ -ใช้ผสมน้ำตามอัตราส่วน50กรัม/น้าสะอาด5ลิตร.......... - หรือโรยสดฉีดน้าตาม -โรยแห้งในทรายแมวดับกลิ่น วิธีเก็บรักษาเก็บ ในที่ร่มอุหภูมิปรกติ อายุ1ปี ส่วนประกอบ.ธัญพืช+จุลินทรีย์ เลข อ.ย. ใช้ในสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีอย.แต่มีใบรับรองจากมหาลัยเกษตร พกพาสะดวกใช้งานง่ายทำงานรวดเร็วประสิทธิภาพสูง